Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Βία στην οικογένεια λέμε την εκδήλωση κακής συμπεριφοράς ορισμένων ατόμων σε άλλα.
Είναι η στέρηση των δικαωμάτων τους, αλλά και της ελευθερίας της σκέψης τους.

Τα είδη βίας είναι πολλά. Η σωματική, η σεξουαλική, η πνευματική, η φραστική, η πνευματική και η ψυχική βία.

Τα άτομα που δέχονται βία στην οικογένεια είναι η σύζυγος και τα παιδιά. Τα άτομα γίνονται βίαια για πολλούς λόγους.Συνήθως, παρατηρούμε πως άτομα τα οποία είχαν υποστεί στην μικρή τους ηλικία ή ακόμα σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία παρουσιάζουν βίαιη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους.

Πολλοί είναι αυτοί που συμπεριφέρονται βίαια λόγω του ότι είναι αλκοολικοί, άρρωστοι ή χρήστες ναρκωτικών. 'Οπως επίσης, όταν δεν λαμβάνουν αγάπη από τους γύρω τους. Αυτά τα άτομα συνήθως δεν ξέρουν να δώσουν αγάπη.Όμως, όταν ο άνθρωπος καταγράφει στην μνήμη τους το κάθε τι που τους συνέβηκε στην μικρή τους ηλικία, αυτοί όταν μεγαλώσουν το πιο πιθανό είναι να εκδηλώσουν βία.

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σχετικά με τα άτομα που δέχονται βία. Αν έχομε σωματική βία τότε θα έχομε εξωτερικούς μώλωπες. Αντιθέτως με την πνευματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, τότε ο τρόπος συμπεριφοράς τους προκύπτει από το είδος κακοποίησης που είχαν.

Βλέπομε τα άτομα αυτά να κλείνονται στον εαυτό τους και να σκέφτονται συνεχώς, τις κακές στιγμές που έζησαν. Όσο αφορά τα μικρά παιδάκια έχουν έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, δεν αποδίδουν στα μαθήματά τους και παρουσιάζουν επιθετικότητα.

Εάν όλοι μας, ως χριστιανοί αγαπήσομε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας και αν δεν κάνομε στους γύρω μας αυτά που δεν θέλομε να μας κάνουν αυτοί, τότε ο κόσμος ίσως να αλλάξει προς το καλύτερο και η βία σιγά σιγά να εξαφανιστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: